Onderwijs doorgeven

Montesori-principe: leer een ander wat je zelf weet. Wat ik vaak zie is dat de meisjes hun broertjes, zussen en/of buurkinderen leren lezen en schrijven.
Dit is Lovely. Ze zit in klas 4a.

Menu