Mijn naam is Jan Meinema. Ik ben getrouwd en heb 3 dochters en 3 kleinzonen. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als kwaliteitscoördinator bij het Landelijk Dienstencentrum van de Rechtspraak. Al sinds de oprichting van de Stichting in 2015 werk ik samen met Margreeth. Als beleidsmedewerker zorg ik voor de financiële administratie van De Stichting Care for Girls Foundation. Mijn functie is het inzichtelijk maken en monitoren van de financiën, het maken van de financiële jaarrekening en financieel beleid en samen met Margreeth en bestuur kijken naar de financiële mogelijkheden binnen de Stichting.

De visie van de Stichting:  “Alle meisjes hebben recht op onderwijs”, raakt mij als vader van 3 studerende/ afgestudeerde dochters. De vanzelfsprekendheid waarmee zij een studie kunnen volgen is iets wat ik de meisjes in India van harte gun. Hierdoor is er voor de meisjes een beter toekomstperspectief. Ik realiseer mij dat deze vanzelfsprekendheid daar niet voor alle meisjes is weggelegd.

Ik hoop door mijn expertise, betrokkenheid en het ondersteunen van 2 meisjes iets van verschil te kunnen maken en op deze manier bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de Stichting.

Menu