Staat van baten en lasten over 2019

Download PDF

Care For Girls (vh sitsforcare)
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 
Rekening Rekening
20192018
Baten
Giften en andere incidentele opbrengsten13.92312.838
Lasten
Kosten Rotary Public School4.2364.876
Kosten Literacy School India4.9254.304
Kosten  Yuva Healthcare214
Representatiekosten210
Algemene kosten1681.074
Overige kosten Girls & Women2.048347
Som der bedrijfslasten11.37711.025
Bedrijfsresultaat2.5461.813
Netto resultaat 2.5461.813
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Het bestuur stelt voor het resultaat 2019 van positief € 2.546,-  als volgt te verwerken:
Algemene reserve
Toevoegen aan vermogen Stichting.2.546
Totaal2.546
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt