Tussenrapporten

Intussen zijn de eerste rapporten binnen. De scholen zijn nog steeds gesloten, zodat er alleen online lessen gegeven kunnen worden. Geen gewone lessen en geen bijlessen. Desondanks hebben de meisjes van de Rotary Public school het goed gedaan.
Een van de meisjes zat maanden vast in haar “village”, waar nauwelijks internetverbinding was waardoor er geen online lessen gevolgd kon worden. Daardoor is haar rapport niet zo goed, maar ik maak mij geen zorgen.
De bijlessen zijn weer gestart en zij wil keihard werken om toch goede resultaten te halen. Dat komt wel goed.

Twee meisjes waren gezakt voor hun examen van klas 10 examens. Dat dat gaf heel veel verdriet, ongeloof en angst. Angst voor de toekomst. Een meisje stond op het punt om toch weer uitgehuwelijkt te worden nu ze niet naar school ging.

Er is heel veel gepraat met de meisjes, met de ouders en met de school. Het resultaat van al die gesprekken is dat de meisjes bijles krijgen en in maart opnieuw hun examen voor klas 10 mogen doen. En dan?

Daarna gaan ze naar klas 11 en 12 van de St.Soldierschool. Als ze dat goed afsluiten hebben ze een door de overheid goedgekeurd einddiploma, waarmee ze verder kunnen studeren. Het is de bedoeling dat ze als vervolgopleiding de Management Care opleiding gaan volgen.


Menu